Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/9/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Περί άδειας κοπής δέντρου που βρίσκεται στην οδό Θράκης 18, στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης.
3. Περί άδειας κοπής δύο δέντρων που βρίσκονται στην οδό Ζωής 19, στη Δ.Ε. Χαλκίδας.
4. Περί άδειας κοπής δέντρου που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 61, στη Δ.Ε. Δροσιάς.
5. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (Μαυροζούμης Γεώργιος)
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων. (Καπνίση Μαρία)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP