Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/11/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Ανάκληση άδειας λειτουργίας και προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω κλειστής στοάς (2 επιχειρήσεις).
2. Διακοπή (προσωρινή ή οριστική) της λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (3 επιχειρήσεις).
3. Περί οριστικής αφαίρεσης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος.
4. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ και τοποθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Χαλκίδας – Εργαστήρι Τέχνης.
5. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (Βουλιούρης Δημήτριος).
6. Περί έγκρισης αίτησης για παράταση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP