Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24/7/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 και Μεγασθένους, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Περί γνωμοδότησης για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «CENTRAL FARMS IKE» στη θέση «Μνήμα Κατή», Τ.Κ. Βαθέως της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.
2. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Ερμού 11 στη Χαλκίδα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων – ιδιοκτησίας Μαρίας Αλιζότη.
3. Περί σύστασης ομάδας εργασίας αποξήλωσης υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων στο Δήμο Χαλκιδέων.
4. Περί ανάκλησης της αρ. 33/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά άρση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης στο παλιό νοσοκομείο Χαλκίδας επί της οδού Χαραλάμπους, λόγω COVID.
5. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών (από αναβολή).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP