Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/2/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 26η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Περί έγκρισης έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού 2020.
2. Περί μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης που λειτουργεί στην περιοχή του κέντρου της πόλης της Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP