Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28/8/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 28η του μηνός Aυγούστου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. αμπάνης Αλέξανδρος)

2. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (MILTENYTE RENATA)

3. Περί έγκρισης αίτησης για ανανέωση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων. (Κάματζη Παρασκευή)

4. Περί έγκρισης αίτησης <Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου ΟΝΤΑΘΙΟΥ> για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαμαντής Καρκαντελίδης

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP