Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29/1/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 29η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Μπαρούτας Τηλέμαχος).
2. Διακοπή (προσωρινή ή οριστική) της λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
3. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (Χαϊνά – Σταματούκου Παρασκευή).
4. Μεταφορά θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (Ρέκκου Βασιλική).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP