Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5/8/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 και Μεγασθένους, την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 12 :00 μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 837 στη συνοικία Ζ Χαλκίδας ,για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου,σε συμμόρφωση προς την υπ΄ αρίθμ.343/2017
δικαστική απόφαση.
2.Γνωμοδότηση για έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) “Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χαλκίδας” στη θέση «Πέϊ Δοκού » του Δήμου
Χαλκιδέων Π.Ε Ευβοίας .
3 . Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Ισαίου 14 στη Χαλκίδα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων –
ιδιοκτησίας Γεωργίου Πεταχτή .
4.Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δροσιά Ευβοίας στην Πλατεία Κονδύλη για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων ατελώς σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 – ιδιοκτησίας Μάριου Τσομώκου.
5 . Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Βρυσακίων 2 στη Χαλκίδα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων –
ιδιοκτησίας της εταιρείας ”ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ -ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε.”
6 . Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου στο “Χαμόγελο του Παιδιού” για τοποθέτηση περιπτέρου πώλησης χειροποίητων κατασκευών”
7.Έγκριση αίτησης της Χατζηαντωνίου Ελισσάβετ για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου στην παραλία Μπουρνώντα- Δροσιάς για την τοποθέτηση τρίκυκλου ποδηλάτου.-(εξ
αναβολής)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP