Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 01/12/21

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(Άρθρο 77, Ν. 4555/18)

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β’ 5401) ΚΥΑ γ) την 67η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-2021) και δ) το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού].

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση:

Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 1247 στη συνοικία Η΄,
2. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Χαλκιδέων (από αναβολή),
3. Περί αιτήσης ακύρωσης της υπ΄αριθμ. 152/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (από αναβολή),
4. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (από αναβολή),
5. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος φορτοεκφόρτωσης,
6. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Νέζης

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP