Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1/6/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

(Άρθρο 77, Ν. 4555/18)

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid 19), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/14-5-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2369) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00», γ) το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 και δ) το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) και ισχύει προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης Κυκλοφοριακών προτάσεων στην Παραλία Αυλίδας της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Χαλκιδέων,
2. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχημάτων ΤAXI,
3. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων,
4. Περί χορήγησης άδειας τομής για τη διέλευση υποδαπέδιας ηλεκτρικής σύνδεσης επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος στο Λευκαντί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
5. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
6. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
7. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
8. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
9. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
10. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
12. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
13. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
14. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων «Τα Κανηθιώτικα»,
15. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Νέζης

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP