Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 2η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Ανάκληση άδειας λειτουργίας και προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω κλειστής στοάς (4 επιχειρήσεις).
2. Διακοπή (προσωρινή ή οριστική) της λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (6 επιχειρήσεις).
3. Περί οριστικής αφαίρεσης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος.
4. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΟΤΕ Α.Ε.).
5. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Κουτσαυλής Αυγερινός).
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αϊλαμάκης ART – CAFÉ I.K.E.).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP