Συνεδρίαση Επιτροπής Ζωής στις 23/10/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Τροποποίηση της αρ. 15/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ιορδάνου Χριστιάνα).
2. Καθορισμός οριογραμμών τμήματος υδατορέματος παραπλεύρως των γηπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΩΡΕΛ ΑΚΤΕ, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνας Δ. Χαλκιδέων.
3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 242 ΣΤΟ Βασιλικό Χαλκίδας, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 62/2016 δικαστική απόφαση.
4. Περί άδειας κοπής πεύκου στη συμβολή των οδών Αγ. Μαρίνας και Κύμης στη Χαλκίδα.
5. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχημάτων πλησίον του Επιμελητηρίου Εύβοιας.
6. Περί μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα.
7. Περί μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης στην Κάνηθο.
8. Περί μετακίνησης περιπτέρων στη Χαλκίδα.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP