Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής στις 20/9/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. 8η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016.
2. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2016.
3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για τα έργα με αυτεπιστασία για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 1.119.941,00 € με ΦΠΑ.
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” προϋπολογισμού 274.870,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Ψήφιση πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
6. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικής απόφασης.
7. Περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης μηνών Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2016 μίας (1) αποσπασμένης υπαλλήλου.
8. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
9. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης ποσού 189.733,77€ παρακρατηθείσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
10. Παροχή εξουσιοδότησης στην Νομική Σύμβουλο του Δήμου (2 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP