Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής στις 27/7/2016

Οικονομία, Πολιτική, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Οικονομικης Επιτροπης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 27η του μηνός Iουλίου έτους 2016, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”, (ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ”ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”), προϋπολογισμού 40.490,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

2. Έγκριση Πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά) του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”, προϋπολογισμού 40.300,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

3. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης της ένστασης της “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά του Πρακτικού Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ», προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α.

4. Περί αποδοχής δωρεάς από Τράπεζα Πειραιώς.

5. Περί αποδοχής δωρεάς από Τράπεζα <Eurobank Ergasias A.E.>

6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

7. 7η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2016.

8. Περί ”προελέγχου ” ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2015 Δήμου Χαλκιδέων και ”προελέγχου” επικαιροποίησης απογραφής πάγιων περιουσιακών στοιχείων 2015.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP