Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής στις 27/9/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση διαδικασίας δημοπρασίας για την Μίσθωση Ακινήτου για να δημιουργηθεί Πολυχώρος Πολιτισμού επί της Βοιωτικής Ακτής, Πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ” προϋπολογισμού 320.140,14 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Ψήφιση πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
4. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την παραλλαγή – μετατόπιση δικτύου στην παιδική χαρά επί της οδού Αγ. Νικολάου και Γ. Μιμίκου στην Ν. Αρτάκη (Τσομώκος Διομήδης).
5. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. για την ασφάλιση του ΜΕ 123063 Μηχανήματος Έργου που παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (Βελισσαρίου Αγάπη).
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP