Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 08/05/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 8η του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. τουριστικών παραλιών Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 226.628,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.

2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για μετατόπιση στύλου στήριξης του δικτύου Ο.Τ.Ε. στη Ν. Αρτάκη.

3. Περί μη άσκησης ένδικου βοηθήματος (3 υποθέσεις).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP