Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/7/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Περί καθορισμού Τέλους χρήσεως του κάθε χώρου της Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας.
3. Έγκριση 3ου Πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια Φυτικού Υλικού> για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 35.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Περί έγκρισης αιτήματος Βαβουλιώτη Γεωργίου εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.
5. Περί μη άσκησης ένδικων μέσων και αιτήσεως αναστολής κατά της αρ. 588/2018 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Αθηνών.
6. Περί έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για τοποθέτηση μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κυλικείο εντός της Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου, στο όνομα υπολόγου Κολούτσου Δημήτριου.
7. Περί έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για τοποθέτηση μίας παροχής ΦΟΠ στο Κλειστό γυμναστήριο Βασιλικού, στο όνομα υπολόγου Κολούτσου Δημήτριου.
8. Περί έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για τοποθέτηση οκτώ (8) φωτιστικών σωμάτων στο δρόμο Χαλκίδας – Ερέτριας, στο όνομα υπολόγου Κολούτσου Δημήτριου.
9. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP