Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/10/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2017.
2. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
3. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
4. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή τόκων βάσει δικαστικών αποφάσεων.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή οφειλών του Δήμου.
6. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλου του Δήμου (15 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP