Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/1/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών για απόδοση φόρων, κρατήσεων, ασφαλιστικών εισφορών (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006).
2. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006).
3. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (8 υποθέσεις).
4. Απαλλαγή Νομικής Συμβούλου από υποχρέωση παράστασης σε δίκη (2 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP