Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/9/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. 8η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018.
2. Περί μη άσκησης ένδικου βοηθήματος (Διαταγή πληρωμής που αφορά απαίτηση Λάζαρου Κατσικούλη).
3. Περί μερικής ανάκλησης της αρ. 305/2018 απόφασης της Ο.Ε. σε συμμόρφωση με την 223/2018 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια οργάνων αθλοπαιδιών για τις ανάγκες των παιδικών χαρών του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 79.856,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για το έτος 2018 και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για υφιστάμενες βλάβες σε οχήματα-μηχανήματα για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 69.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α έτους 2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP