Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Απριλίου

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 11η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα M. Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Παραλαβή και έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης <<Πράσινο Σημείο (GREEN SPOT) για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Χαλκιδέων>>.
2. Έγκριση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του έργου: <<Πράσινο Σημείο (GREEN SPOT) για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Χαλκιδέων>>.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Προνοιακών Επιδομάτων διμήνου Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2017.
4. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικές Προδιαγραφές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <<Προμήθεια ζωοτροφών κυνοκομείου>> του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυτικού υλικού του Δήμου, προϋπολογισμού 65.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Χαλκιδέων 2017, προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων.
8. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου (Διομήδης Τσομώκος).
9. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
10. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου (Αγάπη Βελισσαρίου).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP