Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/10/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 11η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. , η Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά χαρακτηριστικά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Υπηρεσίες για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 90.000,00 €”.
2. Περί έγκρισης τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Οκτώβριο.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2500/2016 (Αγάπη Βελισσαρίου).
4. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης υπαλλήλων για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας.
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
6. Περί παροχής εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (4 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP