Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/1/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 11η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Λαμψάκου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ27 και Γ28. (από αναβολή)
2. Περί έγκρισης τελικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αθ. Διάκου.
3. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (Τουλούμης Δημήτριος).
4. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (Τσέργα Ζαχαρούλα-Λίνα).
5. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (Μούντριχας Μιχαήλ).
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦEΣΤΙΑΣΗ DODOS I.K.E.).
7. Περί έγκρισης αίτησης της για απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων (Τζώρτζη Κωστούλα).
8. Περί έγκρισης αίτησης τροποποίησης του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων.
9. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.).
10. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΛΑΒΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.).
11. Περί έγκρισης αίτησης του για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP