Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/9/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πρακτικού Νο 3 της δημοπρασίας του έργου ”Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη”.
2. Έγκριση πρακτικού Νο 1 του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών περιφράξεων-αλουμινίων-ξυλείας-υαλοπινάκων και εξοπλισμού για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 223.969,69 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2017.
3. Περί αντικατάστασης μέλους Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων.
4.Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (10 υποθέσεις).
5. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου οικον. Έτους 2017.
6. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β’ Τριμήνου οικον. Έτους 2017.
7. Διάθεση (ψήφιση) δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα.
8. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 636.343,61 ευρώ παρακρατηθείσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
9. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών δικαιωμάτων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών καθαριότητας.
10. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών βάσει δικαστικών αποφάσεων.
11. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
12. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP