Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/11/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 13η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια μεταλλικών περιφράξεων-αλουμινίων-ξυλείας-υαλοπινάκων και εξοπλισμού για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 124.844,20 ευρώ με ΦΠΑ, για το έτος 2018.
2. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών για το έργο με αυτεπιστασία “Ανακατασκευή περιμετρικού στίβου αγωνισμάτων (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Αρτάκης”, προϋπολογισμού της προμήθειας 347.324,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018.
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση <Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018-2019>, προϋπολογισμού 45.049,20 ευρώ με ΦΠΑ.
4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 68.538,33 Ευρώ με Φ.Π.Α. για το έτος 2018.
5. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπάνης ανανεωτηρίου συμβολαίου (αστικής ευθύνης) του αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ118930.
6. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπάνης ανανεωτηρίου συμβολαίου (κατά παντός κινδύνου εγκ. Μηχ. Εξοπλισμού) του αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ118930.
7. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπάνης ανανεωτηρίου συμβολαίου του δημοτικού οχήματος ΚΗΗ 4846.
8. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπάνης ανανεωτηρίου συμβολαίου του δημοτικού οχήματος ΚΗΗ 4845.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP