Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/2/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 13η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.
2. 2η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2019.
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 328.700,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 μέσω των προγραμμάτων Φιλόδημος και κάλυψης δράσεων πολίτικης προστασίας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP