Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/3/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 9 Μάρτιος 2018

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 13η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. 3η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2018.
2. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ζωής Παπαθεοδώρου για την καταχώρηση στο κτηματολογικό γραφείο Χαλκίδας της αρ. 4/2016 Πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης.
3. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ζωής Παπαθεοδώρου για την καταχώρηση στο κτηματολογικό γραφείο Χαλκίδας της αρ. 2/2016 Πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως βάσει δικαστικών αποφάσεων.
6. Περί αποδέσμευσης ποσού λόγω μεταφοράς του ποσού σε άλλο κωδικό του προϋπολογισμού.
7. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου.
8. Κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP