Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/12/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 13η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. 11η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος (συμπληρωματική) οικον. έτους 2016.
2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚOΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (3ο Στάδιο) του πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια υλικών (Χρώματα -Ξυλεία- Σίδερα) για την ανάγκη συντήρησης πάγιων εγκαταστάσεων του Δήμου>, προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
3. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά-τεχνικά) του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, προϋπολογισμού 105.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
4. Περί ορισμού μελών επιτροπών διαγωνισμών – αξιολόγησης βάσει του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016/Τ.Α’) για το έτος 2017.
5. Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 13/19-01-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
7. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
8. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης υπαλλήλων για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας.
9. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Νοεμβρίου πέντε (5) ληξιάρχων, τεσσάρων (4) εργατών ΙΔΟΧ κοιμητηρίου & ενός (1) εργάτη ΙΔΑΧ κοιμητηρίου.
10. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP