Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14/11/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 14η του μηνός Noεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: <ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ>.
2. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη για το ανανεωτήριο συμβόλαιο του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4843.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2529/2017.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
5. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP