Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 15/5/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 11 Μάιος 2018

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 15η του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων A’ Τριμήνου οικον. Έτους 2018.
2. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου.
3. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 461.575,56 ευρώ παρακρατηθείσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης – πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 120.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2018 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
5. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: <Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα Εύβοιας Δ.Ε. Ληλαντίων>.
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
7. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Μάιο 2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP