Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/1/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 16η του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΧΥΤΑ κεντρικής Εύβοιας» λόγω απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.
2. Περί έγκρισης αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού.
3. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (4 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP