Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/4/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 16η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή δαπανών Π.Ο.Ε.
2. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
3. Περί έγκρισης δαπανών και ψήφισης πιστώσεων για πληρωμή υποχρεώσεων του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP