Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/5/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 16η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση Κεντρικής θύρας εισόδου και επισκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ στο πρώην Δημαρχείο Ληλαντίων» και πρόταση για την ανάθεση.
2. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ανανεωτηρίου συμβολαίου για το αναρροφητικό σάρωθρο ΜΕ 118930 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
3. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ανανεωτηρίου συμβολαίου για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4843 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
4. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ συμπληρωματικού ποσού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Χαραυγή (Διομήδης Τσομώκος).
5. Περί ακύρωσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής 656/2017 που αφορά δικαστικά έξοδα.
6. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές Προσφορές) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης έτους 2017 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου>, προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α.
7. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP