Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/10/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 17η του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια κρασπέδων, πλακοστρώσεων χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 302.892,64 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών υλικών για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 143.129,38 ευρώ με ΦΠΑ.
3. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το έργο με αυτεπιστασία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»>, προϋπολογισμού της προμήθειας 249.892,24 ευρώ με ΦΠΑ.
4. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια μεταλλικών περιφράξεων-αλουμινίων-ξυλείας-υαλοπινάκων και εξοπλισμού για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 223.969,69 ευρώ με ΦΠΑ.
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 956.521,71 ευρώ με ΦΠΑ.
6. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για το ανανεωτήριο συμβόλαιο του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4844 που έχει αγοραστεί με leasing. (Ανδρομάχη Καραγιάννη)
7. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για το ανανεωτήριο συμβόλαιο του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4845 που έχει αγοραστεί με leasing. (Ανδρομάχη Καραγιάννη)
8. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για το ανανεωτήριο συμβόλαιο του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4846 που έχει αγοραστεί με leasing. (Ανδρομάχη Καραγιάννη)
9. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
10. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας.
11. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP