Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/6/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 19η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού της προμήθειας 956.521,72 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
 2. Έγκριση Πρακτικού Νο1 της δημοπρασίας του έργου: ”Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Χαλκιδέων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα ”.
 3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαρτίου– Απριλίου 2018.
 4. Περί έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Λουκισίων, στο όνομα υπολόγου Κολούτσου Δημήτριου.
 5. Περί απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αρ. 1158/2018 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για ανανέωση πομποδέκτη διοδίων Νέας Οδού Α.Ε., στο όνομα υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου.
 6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
 7. Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικής απόφασης.
 8. Μερική Αποδέσμευση – Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.
 9. Εξώδικος συμβιβασμός εισφορών σε χρήμα με αποζημίωση από σχέδιο πόλης.
 10. Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
 11. Περί αποδοχής δωρεάς Νώντα Ρεντζή δύο (2) πινάκων ζωγραφικής για την πινακοθήκη του Δήμου μας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP