Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2/5/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 2η του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί αποδέσμευσης ποσών λόγω παραγραφής των υποχρεώσεων.
2. 3η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2018.
3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: <Συντήρηση κτιριακών δομών και εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων>.
4. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: <Επισκευή – Κατασκευή μονώσεων σχολικών μονάδων>.
5. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: <Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Χαλκιδέων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα>.
6. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.
7. Ακύρωση της αρ. 123/2018 Α.Ο.Ε. σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 277/2018 απόφαση 2ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π.
8. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη για το ανανεωτήριο συμβόλαιο για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4843.
9. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη για το ανανεωτήριο συμβόλαιο για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4844.
10. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη για το ανανεωτήριο συμβόλαιο για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4845.
11. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη για το ανανεωτήριο συμβόλαιο για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4846.
12. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Διομήδη Τσομώκου για την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση Φ.Σ. σε νέους στύλους για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στον περιφερειακό δρόμο Δροσιάς.
13. Περί έγκρισης δαπανών και ψήφισης πιστώσεων για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων.
14. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για πληρωμή δαπανών Π.Ο.Ε.
15. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
16. Ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/2016 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες.
17. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου για την προμήθεια υπηρεσιακού οχήματος.
18. Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως βάσει δικαστικής απόφασης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP