Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-3-2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Μάρτιος 2018

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πρακτικών Νο 2 και Νο 3 της δημοπρασίας του έργου: <Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και ασφαλτικών στην Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε. Αυλίδας για διευθέτηση ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία> προϋπολογισμού 59.508,85 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α).
2. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Αναστασίας Αρβανίτη για την καταχώρηση στο κτηματολογικό γραφείο Χαλκίδας Διορθωτικής Πράξης.
3. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
4. Περί αποδοχής κληρονομιάς Λάμπρου Τουλούμη (Οικόπεδο στο Ο.Τ. 1059 στη συνοικία Ζ’ Χαλκίδας).
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP