Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/3/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι.
2. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αλλαγή Α.Φ.Μ. οχημάτων του Δήμου Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP