Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/12/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ 13ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
2. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016.
3. Περί ακύρωσης Χρηματικού Εντάλματος παγίας προκαταβολής Δ.Ε. Ν. Αρτάκης και απαλλαγής της υπολόγου λόγω μη χρήσης και λήξης του οικονομικού έτους.
4. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2.565/2016 (Δημήτριος Κολούτσος).
5. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2.566/2016 (Δημήτριος Κολούτσος).
6. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2.567/2016 (Δημήτριος Κολούτσος).
7. Περί παροχής εξουσιοδότησης στην Νομική Σύμβουλο του Δήμου ( 1 υπόθεση).
8. Αποδέσμευση και επαναδέσμευση ποσού.
9. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP