Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/11/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Noεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2616/2017.
2. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2615/2017
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2539/2017
4. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2593/2017
5. Περί αποδέσμευση ποσού
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
7. Ψήφιση πίστωσης βάσει δικαστικών αποφάσεων
8. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη
9.Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών – Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2017, προϋπολογισμού 99.944,00 Ευρώ με ΦΠΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP