Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/2/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016.
2. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου (Δημήτριος Κολούτσος).
3. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου μας.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP