Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/3/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Mαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης πρακτικού Νο 2 δημοπρασίας του έργου “Κατασκευή συστημάτων φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους”
2. Ορισμός τέλους για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο πάρκο του “Βούρκου”
3. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμός υπολόγου (Διομήδης Τσομώκος)
4. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμός υπολόγου (Αγάπη Βελισσαρίου)
5. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Φεβρουαρίου (5) Ληξιάρχων, (1) ενός εργάτη ΙΔΑΧ και (6) έξι εργατών ΙΔΟΧ κοιμητηρίου
6. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (2 υποθέσεις)
7. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
8. Επαναδεσμεύσεις συνεχιζόμενων συμβάσεων προμηθειών

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP