Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/11/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 22η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα ίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Χαλκιδέων, έτους 2017.

2. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης Δημοπράτισης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ».

3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2016.

4. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.

5. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.

6. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2.835/2016 (Δημήτριος Κολούτσος).

7. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2.849/2016 (Δημήτριος Κολούτσος).

8. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2.852/2016 (Δημήτριος Κολούτσος).

9. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2.856/2016 (Δημήτριος Κολούτσος).

10. Περί απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε. Προπληρωμής 2.857/2016 (Δημήτριος Κολούτσος).

11. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP