Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-5-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 23η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού Νο3 Δημοπρασίας (έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών) του έργου: <Διαμορφώσεις αύλειων χώρων διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης>.
2. Ψήφισης πίστωσης παρακρατηθείσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και λοιπών χρεώσεων.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 737/17 (Διομήδης Τσομώκος).
4. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 566/17 (Διομήδης Τσομώκος).
5. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 468/17 (Αρβανίτη Αναστασία).
6. Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια Φυτικού Υλικού>.
7. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια ζωοτροφών κυνοκομείου>.
8. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
9. Περί επανάληψης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων, προϋπολογισμού 95.500,00 € ευρώ με ΦΠΑ.
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού του Δήμου προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α..

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP