Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/4/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 24η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την διενέργεια φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση παλαιών κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων, πλαστικών και μεταλλικών, καθώς και των παρελκόμενων τους (μεταλλικές ντίζες και τροχοί).
2. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: <Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέας οικίας Ανδρέα Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας>.
3. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ-ΕΠΙΔΑΦΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, προϋπολογισμού 120.700,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
5. Περί έγκρισης για ψήφιση πίστωσης για εφάπαξ αποζημίωση πρώην εργαζόμενης του Δήμου.
6. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο4 της Δημοπρασίας του έργου: <Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου> σχετικά με την από 4/4/2018 ένσταση του Σάββα Καπελλάκου κατά της υπ΄αρ. 174/2018 Α.Ο.Ε.
7. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
8. Έγκριση 1ου και 2ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ αξιολόγησης (δικαιολογητικά – τεχνικά – οικονομική) του διεθνή ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 – 2019, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.409.279,96 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.”.
9. Ανάθεση κατ’ εξαίρεση (72 παρ ιε΄ του Ν.3852/2010) σε δικηγόρο παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Χαλκιδέων σε ποινικό Δικαστήριο.
10. Περί αποδέσμευσης ποσού λόγω μεταφοράς του σε άλλο Κ.Α. του προϋπολογισμού.
11. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (9 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP