Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή,  στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση Επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής της μειοδότριας εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.» του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ».
2. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
3. Παροχή εξουσιοδότησης στην Νομική Σύμβουλο του Δήμου (14 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP