Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/4/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 25η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Δημοπρασίας του έργου:<Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων>.
2. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων οδών>.
3. Έγκριση ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης υπαλλήλων για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Μάιο 2017.
6. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Ζέφυρος – Ν. Αρτάκη (Σοφία Σκουμπρή).
7. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Κάνηθο (Σοφία Σκουμπρή).
8. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Ο.Τ. 22, στο Βασιλικό (Σοφία Σκουμπρή).
9. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (5) Ληξιάρχων και (1) ενός εργάτη ΙΔΑΧ κοιμητηρίου μηνός Μαρτίου 2017.
10. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: <Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων αλλά και για την θέρμανση των κτιρίων τους για το έτος 2017, προϋπολογισμού 1.580.495,68 ευρώ με Φ.Π.Α.>.
11. Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Δημοπρασίας του έργου: <Κατασκευή συστημάτων φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους> .
12. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (5 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP