Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/7/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 25η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου οικον. Έτους 2016.
2. Έγκριση Πρακτικού Νο1 Δημοπρασίας του έργου: <Διαμόρφωση πλατείας Δημαρχείου Δ.Ε. Ν. Αρτάκης>.
3. Έγκριση Πρακτικού Νο1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά– Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <.Προμήθεια οστεοφυλακίων>.
4. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή δημοσιονομικής διόρθωσης.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή εργαζομένων στην πρώην ΚΕΔΗΛ βάσει δικαστικών αποφάσεων.
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
7. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του Δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Αύγουστο 2017.
8. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP