Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/11/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 27η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Σεπτεμβρίου– Οκτωβρίου 2018.
2. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.220/2018.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.221/2018.
4. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.353/2018.
5. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (3 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP