Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/2/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 27η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του Δήμου μας.
2. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης υπαλλήλου για συμμετοχή σε τετραήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3. Περί έγκρισης υποχρεωτικών δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
4. Περί έγκρισης δαπανών και ψήφισης πιστώσεων για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως βάσει δικαστικών αποφάσεων.
6. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (18 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP