Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/12/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 27η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού προϋπολογισμού 647.913,76 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
2. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
3. Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Παγίας Προκαταβολής 2594/2017.
4. Περί αποδοχής κληροδοτήματος Αριστείδη Ευστρ. Εγγλέζου.
5. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης υπαλλήλων για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας.
6. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων.
7. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (12 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP